In 2018 zijn wij verder gegaan met het project over Social Mapping. Dit keer in samenwerking met de organisatie Nieuw Wij. In 2017 hebben wij daar al een project voor gedaan waarbij wij sociale innovators via een special methodiek inzichteklijk gemaakt hebben. In 2018 hebben wij geholpen om deze methodiek verder door te ontwikkelen zodat deze ook snel bij andere vraagstukken uitgewerkt kan worden. Het resultaat was een presentatie op ‘De Media Van Morgen‘ in november, waarbij deze nieuwe methodiek werd gepresenteerd.

Wil je meer weten over deze methodiek? Kijk dan op de website van de startup The Social Mapping Company