Project Description

SOCIAL INNOVATION MAPPING PROJECT

Netwerkvisualisatie met behulp van de IT

A10Tech is gevraagd om samen met Ashoka Nederland en PwC te adviseren in een netwerkvisualisatie-opdracht, het betreft hier het Social Innovation Mapping Project. Doel van dit project was het identificeren en visualiseren van het netwerk van social entrepreneurs (pioneers) binnen Nederland welke actief werk maken van innovatieve ideeën voor het oplossen van huidige sociale problemen. De identificatie van social entrepreneurs vond plaats binnen drie verschillende thema’s: circulaire economie, gezondheidszorg en vluchtelingenzorg.

Gedurende een periode van vier maanden is er een team van onderzoekers, IT-experts, consultants en interviewers aan de slag gegaan om gezamenlijk het project tot een succes te maken. Vragenlijsten werden per telefoon afgenomen en verzameld in de database van A10Tech. Door de verkregen informatie om te zetten naar een specifiek formaat kon deze ingeladen worden in een netwerkvisualisatie-programma genaamd Gephi.

Het resultaat mag er zeker wezen; een compleet inzicht in het netwerk van de drie onderzochte thema’s. Meerdere sociale netwerken zijn gevisualiseerd. Dit heeft geleid tot enkele zeer interessante inzichten omtrent de onderlinge verbindingen van social entrepreneurs. De bevindingen van dit onderzoek zullen later dit jaar in een officiële publicatie gepresenteerd worden.

Voor meer informatie verwijs ik u naar Ashoka Nederland en PwC.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Voor meer informatie omtrent dit project

CONTACT OPNEMEN