Project Description

ZORG EN IT VAN A10Tech

Het project: sensoren in de zorg

Begin 2015 zijn wij begonnen met een project waarbij de essentie ligt in het monitoren en verwerken van data die met sensoren binnenshuis wordt gemeten. De basis van het project is het inzichtelijk maken van gemeten data in een monitoringsysteem. Daarnaast is het de bedoeling bij dit project dat stand-alone devices of computers op basis van deze data zelf beslissingen nemen, zoals het waarschuwen van zorgmedewerkers, artsen of familie.

Doel van dit project

Het doel is om in de zorgsector een pilot project uit te voeren waarbij prefab zorgwoningen worden neergezet, die helemaal hightech en zelfvoorzienend zullen zijn. De pilot zal een focus hebben op de zorg van ouderen die in de huisjes zullen gaan wonen. Als de pilot aanslaat zal een groot aantal huizen worden gebouwd, waar hulpbehoevende bewoners vrijwel zelfstandig kunnen leven, maar voortdurend worden gemonitord. Zodra hulp nodig is, wordt dit gedetecteerd en de verpleging ingeschakeld.

Omdat de maatschappelijke kwestie door universiteiten en ministeries (Volksgezondheid en Economische Zaken) worden gevolgd, dient snel een resultaat te worden behaald. Onderzocht wordt welke sensor-mogelijkheden al zijn ontwikkeld. Mogelijk zijn er toepassingen oorspronkelijk met een andere functie ontwikkeld, maar kunnen deze na aanpassing in de zorgwoning worden ingebouwd. Alle informatie van sensoren dient te worden samengevoegd, waarna aan de hand van de verkregen data conclusies kunnen worden getrokken en wanneer nodig signalering wordt afgegeven aan de zorgmedewerkers.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Voor meer informatie omtrent dit project

CONTACT OPNEMEN