Project Description

Globalisering, digitalisering en duurzaamheid zijn ontwikkelingen die bedrijven vandaag de dag aanzetten tot het nadenken over hun strategie.

 

Daar waar vroeger een lokale afzetmarkt, een goed verkoopkanaal en een doordacht productieproces voldoende waren, vraagt de huidige economie steeds meer. Een bedrijf dient zicht te hebben op internationale concurrentie, verstand te hebben van online mogelijkheden en voor de gevolgen de bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. Maar de realiteit is soms weerbarstig, er is niet altijd tijd en ruimte om na te denken over dit soort vraagstukken.

Beter zicht op de relevante netwerken en oplossingen die bedrijven kunnen helpen bij antwoorden op de bovengenoemde en andere vraagstukken. Social Mapping is er op gericht om te helpen met het in kaart brengen van netwerken en ontwikkelingen waar geen zicht op is. Er is vandaag de dag zoveel informatie beschikbaar dat het niet altijd makkelijk is om de juiste mensen en de beste ideeën te vinden die relevant zijn voor het bedrijf.

In 2015 is er gestart met een Proof Of Concept om onzichtbare netwerken in kaart te brengen via telefonische interviews. In 2018 is deze methode aangevuld met analyses van sociale media van de respondenten. Zodoende wordt er een nog completer beeld van het te onderzoeken vakgebeid gemaakt.